Hoe zullen Doel 4 en Tihange 3 klaar gemaakt worden voor die verlenging?

Verlengingsprojecten bestaan uit 2 delen: een studiefase en een uitvoeringsfase. Alles gebeurt onder strikt toezicht van de nucleaire veiligheidsautoriteiten.

De studiefase is begin 2023 gestart en dient eind 2024 afgewerkt te zijn. In deze studiefase worden bijvoorbeeld heel wat delen uit de installaties extra geïnspecteerd en geanalyseerd met het oog op een 10 jaar langere uitbating.

Gezien de uitdagende tijdsspanne voor de LTO-projecten, zullen in parallel met deze studiefase reeds voorbereidingen getroffen worden voor de latere uitvoeringsfase (ter herinnering: Electrabel heeft altijd gecommuniceerd dat een verlengingsproject normaal gezien 5 jaar duurt). Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat we nu reeds gestart zijn met het contacteren van leveranciers in voorbereiding van het bestellen van componenten die we later dienen te vervangen. 

De gedetailleerde scope en planning van die uitvoeringsfase wordt verder uitgewerkt, rekening houdend met de resultaten van de lopende studies en de verwachtingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. 

We kunnen wel een paar voorbeelden al geven, op basis van de eerste analyses: 

  • vervanging van de turbineregelingen, 
  • vervanging van diverse elektrische motoren en borden, 
  • vervangen van meetsystemen, 
  • betonwerken aan de koeltorens, 
  • vervanging van dichtingen van pompen, … 

De verlenging van Doel 4 en Tihange 3 is een groot en belangrijk project! Op basis van onze huidige inzichten verwachten we een investeringsbedrag van 1,6 à 2 miljard euro voor beide centrales samen.

Ondertussen blijft onze grootste missie de veilige en betrouwbare productie van elektriciteit en de professionele uitvoering van de stopzetting en ontmanteling van de andere kerncentrales.