Zijn de Belgische kerncentrales meer beschikbaar dan die in andere landen?

Sinds 2000 produceerden de Belgische kerncentrales gemiddeld 80% van de tijd elektriciteit. Dat is in lijn met het internationaal gemiddelde (over de periode 2000 - 2018) van 78,9%.

Vanaf 2012 daalde de beschikbaarheid van onze centrales tijdelijk, enerzijds door preventieve stillegging met het oog op het garanderen van de nucleaire veiligheid (waterstofinsluitsels, herstel van betonaantasting in enkele lokalen), en anderzijds omwille van de werken in het kader van de uitbatingsverlenging met 10 jaar van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Deze investeringen en werken vonden plaats in vele fases en zorgen ervoor dat de centrales verder werden versterkt. 

Zo produceerden onze nucleaire centrales in 2021 92% van de tijd elektriciteit. In 2022 klokte Doel 3 zijn laatste brandstofcyclus af op een beschikbaarheid van 100%! Op 31 januari werd Tihange 2 stopgezet.

Sinds 2000 produceerden de Belgische kerncentrales gemiddeld 80% van de tijd elektriciteit.