Zijn de Belgische kerncentrales meer beschikbaarheid dan die in andere landen?

Sinds 2000 produceerden de Belgische kerncentrales gemiddeld 80% van de tijd elektriciteit. Dat is in lijn met het internationaal gemiddelde (over de periode 2000- 2018) van 78,9%.

Vanaf 2012 daalde de beschikbaarheid van onze centrales tijdelijk, enerzijds door preventieve stillegging met het oog op het garanderen van de nucleaire veiligheid (waterstofinsluitsels, herstel van betonaantasting in enkele lokalen), en anderzijds omwille van de werken in het kader van de uitbatingsverlenging met 10 jaar van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Deze investeringen en werken vonden plaats in vele fases en zorgen ervoor dat de centrales verder werden versterkt. 

De jaarlijkse onderhoudsstilstanden zullen de volgende jaren dus aanzienlijk korter zijn, waardoor de Belgische kerncentrales de komende jaren terug sterke beschikbaarheidscijfers zullen kunnen voorleggen.

Sinds 2000 produceerden de Belgische kerncentrales gemiddeld 80% van de tijd elektriciteit.

Lees meer