De samenleving kan op ons rekenen

De beslissing om de uitbating van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen was een ‘game changer’ voor onze teams. We staan in onze kerncentrales van Doel en Tihange nu voor drie grote uitdagingen.
19/04/2024  - Doel

“Het kan verkeren,” zei Bredero …

In 2020 bevestigde de Belgische regering nog haar intentie om de volledige kernuitstap tegen eind 2025 te realiseren. Twee jaar later kwam ze daarop terug: als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis moeten de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3, na hun stopdatum in 2025, tien jaar langer stroom leveren om de elektriciteitsbevoorrading mee te garanderen. 

Na intensieve onderhandelingen tussen ENGIE en de Belgische regering, ondertekenden we op 13 december vorig jaar de definitieve akkoorden. Op 18 april keurde het Belgische Parlement de nodige wetswijzigingen goed die de vereiste rechtsgrondslag bieden voor de basisprincipes van die akkoorden. De volgende én laatste stap is de goedkeuring van de overeenkomst door de Europese Commissie. Die verwachten we eind dit jaar. Dan worden ENGIE en de Belgische overheid, via een nieuwe Joint Venture (JV), ieder voor 50% partners in de verdere elektriciteitsproductie van Doel 4 en Tihange 3. De opportuniteiten en risico’s zullen in die JV evenwichtig verdeeld zijn. ENGIE Electrabel blijft de uitbater van de kerncentrales omdat onze teams over de nodige expertise en ervaring beschikken. 

We staan nu voor drie grote uitdagingen: 

  • Onze kerncentrales veilig blijven uitbaten en maximaal beschikbaar houden.
  • De werken voor de uitbatingsverlenging van Doel 4 en Tihange 3 in recordtempo realiseren zodat die centrales op 1 november 2025 opnieuw stroom kunnen leveren.
  • En de ontmanteling van de andere centrales professioneel voorbereiden en uitvoeren. 

Hierachter schuilen massa’s werk. Om een idee te geven: voor de uitbatingsverlenging van Doel en Tihange zijn er momenteel al ruim 300 collega’s fulltime aan de slag om 230.000 componenten te analyseren, 1.600 engineeringdocumenten samen te stellen en er zijn al 600 tot 800 uitrustingen geïdentificeerd voor wijzigingen. Veel werk moet in 2025 op korte tijd gebeuren. Andere projecten mogen we van de Belgische nucleaire veiligheidsinstanties uitvoeren in de periode 2025-2028.

Daarnaast is ook de ontmanteling van een kerncentrale een immens industrieel project dat tot 20 jaar kan duren en zo’n 1 miljard euro per centrale kost. De quasi gelijktijdige stopzetting en ontmanteling van 5 grote industriële kerncentrales is iets wat in België nog nooit is gebeurd. We spreken hier dus wel degelijk over pionierswerk!

Het garanderen van de nodige competenties en wisselstukken is voor ons nu een belangrijke prioriteit. Onze kerncentrales creëren al decennialang zowel directe als indirecte en afgeleide banen. We zijn nu opnieuw volop aan het aanwerven en verwelkomden de voorbije maanden al meer dan 100 nieuwe collega’s om het nucleair professionalisme van onze 2000 medewerkers en contractanten te versterken. En we zoeken er nog meer! Kandidaten met technisch talent moeten dus zeker een kijkje nemen op onze rekruteringssite ‘De 200’. 

Ik ben er hoe dan ook van overtuigd dat we gaan slagen. Het diepgeworteld nucleair professionalisme, de gedrevenheid, de teamgeest én de daadkracht van onze medewerkers geven me groot vertrouwen in de toekomst. De samenleving kan op ons rekenen!

Peter Moens
Site Director Kerncentrale Doel