Doel 3 definitief stilgelegd

Op 23 september 2022 om 21u31 heeft Electrabel de reactor van Doel 3 definitief van het hoogspanningsnet afgekoppeld, conform de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. Doel 3 is daarmee de eerste Belgische kerncentrale die definitief stopt met elektriciteit produceren. Binnenkort beginnen de eerste activiteiten in het kader van de definitieve stopzetting en de latere ontmanteling.
23/09/2022  - Doel

Met de stopzetting van Doel 3 breekt nu een nieuwe fase met nieuwe activiteiten aan:

  • Kort na de stop zullen de operatoren voor een laatste keer de reactor openmaken, alle splijtstof eruit halen en die overbrengen naar de koeldokken.
  • Om zoveel mogelijk radioactiviteit uit de installaties te verwijderen, zullen de medewerkers de primaire kring spoelen met een chemische oplossing. 
  • In het voorjaar van 2023 zullen de operatoren beginnen met het overladen van de reeds voldoende afgekoelde splijtstofelementen (afkomstig van eerdere werkingscycli van de reactor) uit de koeldokken naar speciale opslag- en transportcontainers. Het volledig leegmaken van de koeldokken zal ruim 4 jaar in beslag nemen.
  • In parallel zullen de medewerkers van de kerncentrale stapsgewijs alle technische systemen uit dienst nemen. Enkel de systemen die een rol spelen in de koeling van de splijtstofdokken of de werking van de andere reactoren, blijven nog in dienst.
  • Zodra ook de splijtstofdokken volledig leeg en gereinigd zijn, is 99% van de totale radioactiviteit uit de installaties van Doel 3 verdwenen. Op dat moment kan Electrabel overgaan tot de volledige ontmanteling van de centrale. Volgens de actuele planning starten de eerste ontmantelingsactiviteiten in de loop van 2026. 
De definitieve stillegging van Doel 3 vormt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze site. Onze medewerkers hebben de ontmanteling van Doel 3 zorgvuldig voorbereid; het gaat om een werf van een in België tot nu toe ongeziene schaal. Ik weet dat ik kan rekenen op deze collega’s om deze nieuwe fase  met dezelfde toewijding en professionele trots als voorheen waar te maken. Eén ding verandert sowieso niet: de nucleaire veiligheid blijft altijd onze eerste prioriteit, tot de laatste dag.

Peter Moens, Directeur Kerncentrale Doel
 

40 jaar Doel 3 in cijfers

1006 megawatt vermogen
11 924 dagen operationeel
270 938 000 000 kilowattuur elektriciteit geproduceerd
90 205 tuigen om te ontmantelen

 Lees meer: Definitieve stop Doel 3

Persdienst ENGIE Electrabel