Ondertekening van het Framework Agreement met de Belgische staat

ENGIE en de Belgische overheid ondertekenden op 21 juli een “Framework Agreement” met het oog op de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar.
24/07/2023  - Doel  - Tihange

Het op 21 juli 2023 ondertekende akkoord (“framework agreement”) legt het kader vast voor het vervolg van de onderhandelingen tussen de Belgische staat en Electrabel met het oog op het bereiken van een definitief en juridisch bindend akkoord, nl. het “transaction document”, in oktober 2023.

Dit akkoord bevestigt wat in de maand juni is gevalideerd (inclusief het forfaitaire bedrag van 15 miljard euro voor het afvalbeheer) en stelt het Flex-LTO-scenario vast als basisscenario voor de verdere onderhandelingen.

Dit Flex LTO-scenario is onderworpen aan bepaalde onvermijdelijke voorwaarden om de nucleaire veiligheid te garanderen, wat voor ENGIE Electrabel de eerste prioriteit is:

  • De tijdige levering van de nucleaire brandstof door de fabrikant.
  • Verbeteringen aan het ontwerp van de installaties, op basis van de nucleaire veiligheidsvereisten die het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle onlangs overmaakte aan ENGIE Electrabel.
  • Kwalificatie van uitrustingen die belangrijk zijn voor de veiligheid, om een correcte werking in alle omstandigheden te garanderen. Het FANC moet de toestand van de installaties goedkeuren voor elke heropstart.
  • Bepaalde werkzaamheden om de bedrijfszekerheid van de bestaande installaties te garanderen, moeten binnen 2 tot 4 maanden worden uitgevoerd in het geval van een Flex LTO.
  • De beschikbaarheid van hooggespecialiseerd personeel en partnerbedrijven moet worden verzekerd, rekening houdend met het krappe tijdschema, dat nog krapper is in het geval van een Flex LTO.

Indien aan al deze voorwaarden wordt voldaan is, ziet ENGIE Electrabel momenteel geen grote obstakels voor een heropstart in november 2025. We handhaven dus dezelfde logica van een middelenverbintenis, zoals vastgelegd in het principeakkoord van januari 2023.

Persdienst ENGIE Electrabel