Tihange 2 definitief stilgelegd

Vandaag, op dinsdag 31 januari 2023 om 22u45, heeft Electrabel de reactor van Tihange 2 definitief van het hoogspanningsnet afgekoppeld, conform de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie . Tihange 2 is daarmee de tweede Belgische kerncentrale die definitief stopt met elektriciteit produceren. Binnenkort beginnen de eerste activiteiten in het kader van de definitieve stopzetting en de latere ontmanteling.
31/01/2023

Met de stopzetting van Tihange 2 breekt nu een nieuwe fase met nieuwe activiteiten aan: 

  • Kort na de stop zullen de operatoren voor een laatste keer de reactor openmaken, alle splijtstof eruit halen en die overbrengen naar de koeldokken.
  • Om zoveel mogelijk radioactiviteit uit de installaties te verwijderen, zullen de medewerkers de primaire kring spoelen met een chemische oplossing.  
  • Vanaf 2024 zullen de operatoren beginnen met het overladen van de reeds voldoende afgekoelde splijtstofelementen (afkomstig van eerdere werkingscycli van de reactor) uit de koeldokken naar speciale opslag- en transportcontainers. In 2027 zullen de koeldokken volledig leeggemaakt zijn.
  • In parallel zullen de medewerkers van de kerncentrale stapsgewijs alle technische systemen uit dienst nemen. Enkel de systemen die een rol spelen in de koeling van de splijtstofdokken of de werking van de andere reactoren, blijven nog in dienst.
  • Zodra ook de splijtstofdokken volledig leeg en gereinigd zijn, is 99% van de totale radioactiviteit uit de installaties van Tihange 2 verdwenen. Vanaf dat moment en zodra de bevoegde overheden een ontmantelingsvergunning toekennen aan Electrabel, kan de ontmanteling van de centrale starten. Volgens de huidige planning starten de eerste ontmantelingsactiviteiten in de loop van 2026.  
De definitieve stillegging van Tihange 2 vormt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze site. Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers die betrokken waren bij de bouw en de uitbating van de centrale. Dankzij hen kunnen we vandaag met trots terugblikken op 40 jaar elektriciteitsproductie in alle veiligheid.   Met dezelfde zorg werken onze medewerkers ook al meerdere jaren aan de voorbereiding van de ontmanteling van Tihange 2. De schaal van deze werf is tot op vandaag ongezien in Wallonië. Ik weet dat we erop kunnen rekenen dat onze collega’s deze nieuwe uitdaging met dezelfde toewijding en professionele trots als altijd zullen aanpakken. Eén ding zal niet veranderen: de nucleaire veiligheid blijft altijd onze eerste prioriteit, tot de laatste dag.

Antoine Assice, Directeur van de Kerncentrale van Tihange

40 jaar Tihange 2 in cijfers

1008 megawatt vermogen
11 963 dagen operationeel
Meer dan 270 terawattuur elektriciteit geproduceerd


 Lees meer: De definitieve stopzetting van Tihange 2

Persdienst ENGIE Electrabel