Hoe beperken we onze impact op het milieu?

Kerncentrales dragen bij tot de beperking van broeikasgasemissies. Maar net als andere industriële activiteiten hebben ze een impact op het milieu. Naast de ‘klassieke’ invloed die ook andere elektriciteitscentrales hebben op het milieu, produceren kerncentrales ook een erg specifiek type afval: radioactief afval. In de kerncentrales van Doel en Tihange neemt Electrabel heel wat maatregelen om de impact hiervan te verkleinen.

Doel en Tihange behoren tot de 65 EMAS-geregistreerde (Eco-Management and Audit Scheme) ondernemingen in België. Dit betekent dat ze streven naar het continu verbeteren van hun milieuprestaties. De twee sites publiceren elk jaar een milieuverklaring met een beschrijving van de impact van hun activiteiten en van de maatregelen om de veiligheid te waarborgen, het milieu te ontzien en het welzijn van hun medewerkers te verzekeren.

Die gegevens worden aangevuld met de milieuresultaten en -doelstellingen, waaronder ook de productie en het beheer van radioactief afval. Voor elke belangrijke impact wordt een actieplan uitgewerkt om de gevolgen te beperken.

 

KCD EMASCNT EMAS