Doel 4: herstel van de stoomturbine

Op 5 augustus 2014 raakte de stoomturbine van Doel 4 ernstig beschadigd na een verlies van smeerolie. Als gevolg van de dalende oliedruk liep de turbine vast. De centrale schakelde automatisch uit – volledig conform de veiligheidsprocedures.

Nadat alle technische pistes onderzocht waren, vermoedden de inspecteurs dat het om een bewuste manuele handeling ging. Electrabel en het FANC dienden op 8 augustus 2014 klacht in tegen onbekenden. Aangezien het incident plaatsvond in een kerncentrale, kwam de zaak terecht bij het Federale Parket. Het onderzoek loopt intussen nog.

De centrale Doel 4 startte op 19 december 2014 opnieuw op. 600 mensen werkten intensief samen voor de analyse, de demontage, de herstellingen en het heropbouwen van de stoomturbine; een ongezien proces, dat binnen de voorziene deadline werd afgewerkt.

Sinds dit incident nam Electrabel heel wat extra beveiligingsmaatregelen:

  • Het aantal camera’s op de site van de kerncentrale is drastisch verhoogd
  • Belangrijke installaties zijn extra vergrendeld
  • In bepaalde zones mogen medewerkers niet meer alleen binnen
  • De toegangscontroles zijn nog strenger geworden
  • Alle medewerkers werden extra gesensibiliseerd voor de beveiligingscultuur.