Parlement keurt wetswijzigingen goed

Op 18 april keurde het Belgisch Parlement de nodige wetswijzigingen goed om het vereiste kader te creëren voor de overeenkomst die ENGIE op 13 december 2023 met de Belgische regering sloot. Dit is weer een belangrijke stap in de uitbatingsverlenging van Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar.
19/04/2024  - Doel  - Tihange

De volgende én laatste stap is de goedkeuring van die overeenkomst door de Europese Commissie. Die moet oordelen of er al dan niet sprake is van rechtmatige staatssteun. We verwachten een goedkeuring eind dit jaar. De transactie kan dan finaal gesloten worden, wat ENGIE en de Belgische Staat toelaat om hun 50/50 Joint Venture (JV) op te richten. De voorbereidingen daartoe zijn ondertussen al gestart.

Electrabel blijft sowieso exclusief verantwoordelijk voor de uitbating van Doel 4 en Tihange 3. De JV zal daarvoor een uitbatings- en onderhoudscontract sluiten met Electrabel, waar ook een vergoeding tegenover staat.

Van zodra de transactie gesloten is, zal ENGIE – overeenkomstig één van de basisprincipes van de overeenkomst – een bedrag van 11,5 miljard EUR overmaken aan de Belgische regering voor het beheer van het Cat B & C-afval. De overige 3,5 miljard EUR, voor het beheer van het Cat A-afval, zal worden overgemaakt op het moment dat Doel 4 en Tihange 3 in november 2025 opnieuw op het net komen.

Nu het wettelijk kader vastligt, zijn ook onze strategische doelstellingen duidelijk en staan we voor een grote mobilisatie van onze medewerkers om die te verwezenlijken. Onze sitedirecteur geeft daar meer uitleg bij.